Försäkrings
förmedling

Allting under ett tak

Hållbarhet

Läs mer om vårt engagemang för hållbara investeringar och affärer

Mer än försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling handlar om så mycket mer än tjänstepension eller en riskförsäkring. För oss på Noas Spar & Invest handlar det om att se till helheten och att kunna erbjuda specialiserad expertis och skräddarsydda råd som passar våra kunders exakta specifika behov och situation. Därför är det otroligt viktigt med bredd i utbudet och att arbeta med flera olika försäkringsbolag och försäkringsgivare som möjliggör att hitta det bästa alternativet för kunden.
Direktpension utgör ett alternativ när full avdragsrätt för tjänstepensionsförsäkringar redan utnyttjats eller när det finns ett behov av att skapa särskilda pensionslösningar för ledningspersonal eller andra nyckelpersoner. Denna form av pension regleras genom avtal mellan arbetsgivaren och den anställde, utgörande ett löfte om framtida pension som utbetalas från företaget vid den avtalade pensionsåldern.Enfördel med direktpension jämfört med traditionell pensionssparande är att du har kontroll på bägge sidor av avtalet. Till exempel kan du som företagsägare välja att avbryta avtalet om direktpension och återföra kapitalet tillföretaget. Det sparade kapitalet i direktpensionen är således inte bundet utan kan återföras och användas inom företaget. Normalt kopplas avtalet om direktpension till en företagsägd kapitalförsäkring, där försäkringen pantförskrivs till mottagaren (företagsägaren). Detta säkerställer att din pension skyddas även om företaget går i konkurs eller liknande. Det är även möjligt att genomföra direktpension utan koppling till ett specifikt försäkringsbolag, men det viktiga är att tillgångar pantförskrivs som säkerhet för din framtida pension.  Skillnaderna mellan direktpension och tjänstepension är flera: Det finns ingen begränsning för hur mycket du kan avsätta till direktpension, till skillnad från tjänstepensioner som har en avsättningsgräns på 35 procent av lönen. De avsatta medlen är inte låsta, och under vissa omständigheter kan utfästelsen hävas, vilket frigör kapitalet för företaget. Avdrag för avsättningen görs vid utbetalning av pensionen, medan avsättningar till tjänstepension medger avdrag vid avsättningstillfället.

Tjänstepension Det inkluderar vanligtvis att utvärdera olika pensionsalternativ, identifiera lämpliga planer som matchar individens eller företagets behov och mål, samt attge råd om val av investeringsalternativ inom dessa planer. Denna typ av rådgivning syftar till att optimera pensionssparandet och säkerställa att pensionstagaren har en plan som är anpassad till deras framtida ekonomiska situation. Som er förmedlare så hjälper vi er med att utvärdera olika pensionsalternativ, identifiera lämpliga planer som matchar individens eller företagets behov och mål, samt med att ge råd om val av investeringsalternativ inom dessa planer.Denna typ av rådgivning syftar till att optimera pensionssparandet och säkerställa att pensionstagaren har en plan som är anpassad till deras framtida ekonomiska situation.Vi hjälper även till med att utforma och implementera tjänstepensionsplaner och policys som säkerställer era medarbetares välbefinnande genom en trygg och fördelaktig pensions- och försäkringslösning. Vår expertis sträcker sig även till att förebygga sjukskrivningar och främja högre produktivitet hos era medarbetare genom att kombinera försäkringslösningar med hälsofrämjande och proaktiva tjänster. Dessutom erbjuder vi rådgivning och stöd i att analysera era personalkostnader, med hänsyn till både löne- och pensionsrelaterade utgifter.  Med vår kompetens och omfattande nätverk har vi förmågan att hjälpa företag verksamma i flera länder att skapa skräddarsydda och effektiva lösningar för sina medarbetares pensioneroch försäkringar. 

Personriskförsäkringar
För företagare som privatperson och deras anställda är det oförutsägbart med de risker som kan uppstå. Sjukdom eller bortgång hos ägaren eller en medarbetarekan få betydande ekonomiska konsekvenser för både familjen och företaget. Det generella försäkringsskyddet som erbjuds i Sverige idag kan vara otillräckligt, vilket kan leda till förödande konsekvenser. Det är här riskförsäkringar blir en väsentlig komplettering för att säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet och trygghet. 

Direktpension
Direktpension är ett alternativ när full avdragsrätt för tjänstepensionsförsäkringar redan utnyttjats eller när det finns ett behov av att skapa särskilda pensionslösningar för ledningspersonal eller andra nyckelpersoner. Denna form av pension regleras genom avtal mellan arbetsgivaren och den anställde, utgörande ett löfte om framtida pension som utbetalas från företaget vid den avtalade pensionsåldern.
En fördel med direktpension jämfört med traditionellt pensionssparande är att kund, till exempel en företagsägare, kan välja att avbryta avtalet om direktpension och återföra kapitalet till företaget. Det sparade kapitalet i direktpensionen är således inte bundet utan kan återföras och användas inom företaget. Normalt kopplas avtalet om direktpension till en företagsägd kapitalförsäkring, där försäkringen pantförskrivs till mottagaren (företagsägaren). Detta säkerställer att kundens pension skyddas även om företaget går i konkurs eller liknande. Det är även möjligt att genomföra direktpension utan koppling till ett specifikt försäkringsbolag, men det viktiga är att tillgångar pantförskrivs som säkerhet för din framtida pension.
Skillnaderna mellan direktpension och tjänstepension är flera: Det finns ingen begränsning för hur mycket en kund kan avsätta till direktpension, till skillnad från tjänstepensioner som har en avsättningsgräns på 35 procent av lönen. De avsatta medlen är inte låsta, och under vissa omständigheter kan utfästelsen hävas, vilket frigör kapitalet för företaget. Avdrag för avsättningen görs vid utbetalning av pensionen, medan avsättningar till tjänstepension medger avdrag vid avsättningstillfället.
två män skakar hand
Personriskförsäkringar
För företagare och deras anställda är det oförutsägbart med de risker som kan uppstå till exempel i form av sjukdom eller bortgång hos ägare eller medarbetare och det kan få betydande ekonomiska konsekvenser för både familjen och företaget.
Det generella försäkringsskyddet som erbjuds i Sverige idag är ofta otillräckligt, vilket kan leda till förödande konsekvenser.
Personriskförsäkringar kan erbjuda ett gott skydd för att säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet och trygghet. 

Mer än försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling handlar om så mycket mer än tjänstepension eller en riskförsäkring. För oss på Noas Spar & Invest handlar det om att se till helheten och att kunna erbjuda specialiserad expertis och skräddarsydda råd som passar våra kunders exakta specifika behov och situation. Därför är det otroligt viktigt med bredd i utbudet och att arbeta med flera olika försäkringsbolag och försäkringsgivare som möjliggör att hitta det bästa alternativet för kunden.
Direktpension utgör ett alternativ när full avdragsrätt för tjänstepensionsförsäkringar redan utnyttjats eller när det finns ett behov av att skapa särskilda pensionslösningar för ledningspersonal eller andra nyckelpersoner. Denna form av pension regleras genom avtal mellan arbetsgivaren och den anställde, utgörande ett löfte om framtida pension som utbetalas från företaget vid den avtalade pensionsåldern.Enfördel med direktpension jämfört med traditionell pensionssparande är att du har kontroll på bägge sidor av avtalet. Till exempel kan du som företagsägare välja att avbryta avtalet om direktpension och återföra kapitalet tillföretaget. Det sparade kapitalet i direktpensionen är således inte bundet utan kan återföras och användas inom företaget. Normalt kopplas avtalet om direktpension till en företagsägd kapitalförsäkring, där försäkringen pantförskrivs till mottagaren (företagsägaren). Detta säkerställer att din pension skyddas även om företaget går i konkurs eller liknande. Det är även möjligt att genomföra direktpension utan koppling till ett specifikt försäkringsbolag, men det viktiga är att tillgångar pantförskrivs som säkerhet för din framtida pension.  Skillnaderna mellan direktpension och tjänstepension är flera: Det finns ingen begränsning för hur mycket du kan avsätta till direktpension, till skillnad från tjänstepensioner som har en avsättningsgräns på 35 procent av lönen. De avsatta medlen är inte låsta, och under vissa omständigheter kan utfästelsen hävas, vilket frigör kapitalet för företaget. Avdrag för avsättningen görs vid utbetalning av pensionen, medan avsättningar till tjänstepension medger avdrag vid avsättningstillfället.

Tjänstepension Det inkluderar vanligtvis att utvärdera olika pensionsalternativ, identifiera lämpliga planer som matchar individens eller företagets behov och mål, samt attge råd om val av investeringsalternativ inom dessa planer. Denna typ av rådgivning syftar till att optimera pensionssparandet och säkerställa att pensionstagaren har en plan som är anpassad till deras framtida ekonomiska situation. Som er förmedlare så hjälper vi er med att utvärdera olika pensionsalternativ, identifiera lämpliga planer som matchar individens eller företagets behov och mål, samt med att ge råd om val av investeringsalternativ inom dessa planer.Denna typ av rådgivning syftar till att optimera pensionssparandet och säkerställa att pensionstagaren har en plan som är anpassad till deras framtida ekonomiska situation.Vi hjälper även till med att utforma och implementera tjänstepensionsplaner och policys som säkerställer era medarbetares välbefinnande genom en trygg och fördelaktig pensions- och försäkringslösning. Vår expertis sträcker sig även till att förebygga sjukskrivningar och främja högre produktivitet hos era medarbetare genom att kombinera försäkringslösningar med hälsofrämjande och proaktiva tjänster. Dessutom erbjuder vi rådgivning och stöd i att analysera era personalkostnader, med hänsyn till både löne- och pensionsrelaterade utgifter.  Med vår kompetens och omfattande nätverk har vi förmågan att hjälpa företag verksamma i flera länder att skapa skräddarsydda och effektiva lösningar för sina medarbetares pensioneroch försäkringar. 

Personriskförsäkringar
För företagare som privatperson och deras anställda är det oförutsägbart med de risker som kan uppstå. Sjukdom eller bortgång hos ägaren eller en medarbetarekan få betydande ekonomiska konsekvenser för både familjen och företaget. Det generella försäkringsskyddet som erbjuds i Sverige idag kan vara otillräckligt, vilket kan leda till förödande konsekvenser. Det är här riskförsäkringar blir en väsentlig komplettering för att säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet och trygghet. 

En man som sitter vid ett skriv bord
Tjänstepension
Noas Spar & Invests tjänstepensionsrådgivning inkluderar att utvärdera olika pensionsalternativ, identifiera lämpliga planer som matchar individens eller företagets behov och mål, samt att ge råd om val av investeringsalternativ inom dessa planer. Rådgivningen syftar till att optimera pensionssparandet och säkerställa att kunden har en plan som är anpassad till kundens framtida ekonomiska situation. Vi hjälper även till med att utforma och implementera tjänstepensionsplaner och policys som säkerställer företagets medarbetares välbefinnande genom en trygg och fördelaktig pensions- och försäkringslösning. Vår expertis sträcker sig även till att förebygga sjukskrivningar och främja högre produktivitet hos medarbetare genom att kombinera försäkringslösningar med hälsofrämjande och proaktiva tjänster. Dessutom erbjuder vi rådgivning och stöd i att analysera personalkostnader, med hänsyn till både löne- och pensionsrelaterade utgifter.