Välkommen

Noas
Spar & Invest

Rådgivning där vi sitter i samma båt
introduktion

Noas Spar & Invest grundades med ambitionen att urskilja oss från bruset genom att sätta oss i samma båt som våra kunder. Att faktiskt ge rådgivning utifrån våra investerares bästa och på så sätt bygga ett bolag som växer när våra kunders kapital växer.
Runt våra tre värderingar som grundpelare och visionen som ledstjärna har vi framgångsrikt etablerat en företagskultur med trygghet och öppenhet gentemot våra kunder.

I en bransch som i folkmun kallas djungeln anser vi att transparens och ärlighet är ett krav när man agerar som förmedlare mellan försäkringsbolag, privatpersoner och näringsidkare.

Utifrån en intjäningsmodell som bygger på ett prestationsbaserat arvode har vi tillsammans med våra kunder ett gemensamt mål om att skapa hög riskjusterad avkastning.

En pil
Bild på stockholm stad
EXPERTIS

Våra välrenommerade rådgivare agerar lyhört och effektivt för att  mellan alla våra affärsområden ge rätt expertis i rätt tid.

Vi är steget före

För att leverera en hög kvalitativ och situationsanpassad rådgivning gentemot våra kunder och hänga med i en snabbföränderlig bransch med låg tolerans för felmarginal, ser vi på Noas Spar & Invest ständigt till att vara steget före.

Profession

Dina unika behov och förutsättningar för ditt sparande och placeringar är alltid utgångspunkten för våra rekommendationer. Det gäller oavsett om du företräder ett företag eller önskar spara och investera privat. Från det första mötet med någon av våra rådgivare kommer vi att lyssna på dina önskemål och följa upp kontinuerligt för att säkerställa att dina målsättningar uppnås.

Personlig kontakt är A & O

Sparande och placeringar ska vara roligt. För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg med oss som din förmedlare och rådgivare, och vi är ödmjukt tacksamma och stolta för det förtroendet. Därför har vi en förhoppning om att ni lägger lika mycket vikt i att behålla en personlig kontakt med oss. Detta för att vi bäst ska kunna följa upp och möta de krav ni har på oss som er förmedlare.

Situationsanpassad rådgivning

Vi tar hänsyn till kundens nuvarande och önskade situation i vår rådgivning

Alla Noas Spar & Invests kunder har unika förutsättningar, behov och situationer när de kommer i kontakt med oss. Vi lägger därför en stor vikt vid behovs- och situationsanalysen för att få en klar uppfattning om var varje kund befinner sig idag och var kunden önskar befinna sig både kort- och långsiktigt. Vi arbetar därför kontinuerligt med att uppdatera vårt utbud av placeringar och försäkringar för att kunna erbjuda de portföljsammansättningar och försäkringslösningar som ska matcha varje kunds behov. För att kunna leverera dessa produkter och utbud lägger vi ned stor tid bakom kulisserna på att sköta kontakten med förvaltare och försäkringsgivare, den så kallade djungeln, för att sedan tydligt och pedagogiskt kunna utbilda varje kund. På så sätt kan vi bidra med den kunskap varje kund behöver för att känna sig påläst och trygg i att vi tillsammans ska kunna lägga upp en rimlig strategi och ta rätt beslut utifrån varje kunds behov.

Konferransrum
Två män i solen

Vårt team

Circle
backoffice & compliance
Circle
Wealth Management
Circle
backoffice & crm

Våra tjänster

På Noas Spar & Invest erbjuder vi både investerings- och försäkringsrådgivning. Utifrån situations- och behovsanalys bidrar vi med finansiella råd och försäkringslösningar som vi ska passa våra kunder, både företag och privatpersoner.

Investeringsrådgivning
Wealth Management utifrån prestationsbaserat arvode

Istället för att ta ut höga fasta ersättningar i form av dyra fondavgifter och courtage, så ger Noas Spar & Invest tillbaka delar av fondavgiften till sina kunder och slopar courtagen.
Vi behåller istället en del av den avkastning vi har varit med och skapat, i form av en så kallad prestationsbaserad ersättning. Det tycker vi är en intjäningsmodell som är lite mer rättvis och där vi agerar utifrån gemensamma intressen. 

Förmedling för helhetslösningar och ekonomiska mål

Som försäkringsförmedlare har Noas Spar & Invest möjlighet att erbjuda förmedling av ett brett spektrum av risk- och sparförsäkringar för både privatpersoner och företag. Vi kan guida dig genom olika alternativ för pensionssparande och erbjuda valmöjligheter mellan flera försäkringsbolag och förvaltningsmetoder genom depåförsäkring, fondförsäkring eller traditionell förvaltning. Vi förmedlar också personförsäkringar som kunder kan behöva, t.ex. i form av skydd vid sjukdom och dödsfall.

Våra partners

Nordet logga
Skandia logga
Spp logga
Länsförsäkringar Logga
Folksam logga
Futur Pension logga
Seb Logga
Addeot logga