Om oss

Lär känna oss, våra värderingar och expertis

Hur kan vi hjälpa dig

Pussel på ett bord
Vårt team

Lär känna oss på Noas Spar & Invest, vad vi ansvarar över och hur vi kan hjälpa dig.

Man som skriver på dator
Våra tjänster

Lär mer om vilka tjänster vi kan bidra dig med som privat- eller företagskund.

Man som pratar i telefon framför fönster
Kontakta oss

Vi finns alltid tillhanda för nuvarande och nya kunder vid frågor eller funderingar.

Två män skakar hand

Ett förmedlarbolag för dig

Utan din framgång har vi ingen framtid

På Noas Spar & Invest anser vi att ett förmedlarbolag som förvaltar sina kunders hårt besparade medel ska ha samma incitament som sina kunder när det kommer till utveckling och resultat på placeringarna. Det vill säga förmedlarens roll är att välja den risk som passar kunden och inte den risk som passar förmedlaren.

Att förlita sina besparingar och försäkringslösningar och ta hjälp av en förmedlare innebär ett stort ansvar för förmedlaren.
Därför är det viktigt för oss att våra kunder har full insyn i hur vi tar betalt och när vi tar betalt.
Det är ingen hemlighet att en stor anledning till varför våra kunder har valt oss är för att vi återbetalar fondprovisioner och slopar höga engångsavgifter helt och hållet, och väljer istället att ta betalt utefter hur förvaltningen går och presterar.
Vi har anpassat och linjerat vår affärsmodell, företagskultur och värderingar för att bäst återspegla våran vision - vi sitter i samma båt.

Transparens & ärlighet

När man arbetar som förmedlare i en bransch som har haft ett rykte som blandat och gett, ser vi det som en av de viktigaste grundpelarna, att ha full transparens och vara fullkomligt ärliga i alla våra angelägenheter och affärsförbindelser. Utan det så finns ingen långsiktighet och utan långsiktighet har vi ingen affär.
Så oavsett om du är kund eller partner kan du förvänta dig att det du ser är det du får.

Prestationsbaserade

Att ta ut en avgift i förskott oavsett resultat på avkastningen anser vi ansvarslöst i en marknad med så mycket volatilitet och osäkerhet, speciellt när det handlar om folks hårt besparade medel. Det speglar inte vårt långsiktiga förhållningssätt gentemot våra kunder. Att ta betalt efter prestation kräver en helt annan långsiktighet och något vi på Noas drivs av.

Kvalitet före kvantitet

Med våra två inledande värderingar som idkar en öppen och trygg kundrelation, anser vi att kvalitativ och ömsesidig kontakt är essentiellt för att vi ska lyckas med ett bra samarbete, vare sig det är på digitala eller fysiska möten. Denna kontakt lägger en stabil grund för att vi som förmedlare ska kunna leva upp till era förväntningar men också de kraven vi satt på oss själva. Vi har därför varken ambitionen eller möjligheten att hantera ett stort antal kunder, och det kommer aldrig vara ett mål för oss. Till gengäld innebär detta att vi har ett engagemangskrav på våra kunder, att erbjuda den tillgängligheten som behövs för en effektiv affärsförbindelse.

Transparens & ärlighet

När man arbetar som förmedlare i en bransch som har haft ett rykte som blandat och gett, ser vi det som en av de viktigaste grundpelarna, att ha full transparens och vara fullkomligt ärliga i alla våra angelägenheter och affärsförbindelser. Utan det så finns ingen långsiktighet och utan långsiktighet har vi ingen affär.
Så oavsett om du är kund eller partner kan du förvänta dig att det du ser är det du får.

Prestationsbaserade

Att ta ut en avgift i förskott oavsett resultat på avkastningen anser vi ansvarslöst i en marknad med så mycket volatilitet och osäkerhet, speciellt när det handlar om folks hårt besparade medel. Det speglar inte vårt långsiktiga förhållningssätt gentemot våra kunder. Att ta betalt efter prestation kräver en helt annan långsiktighet och något vi på Noas drivs av.

Kvalitet före kvantitet

Med våra två inledande värderingar som idkar en öppen och trygg kundrelation, anser vi att kvalitativ och ömsesidig kontakt är essentiellt för att vi ska lyckas med ett bra samarbete, vare sig det är på digitala eller fysiska möten. Denna kontakt lägger en stabil grund för att vi som förmedlare ska kunna leva upp till era förväntningar men också de kraven vi satt på oss själva. Vi har därför varken ambitionen eller möjligheten att hantera ett stort antal kunder, och det kommer aldrig vara ett mål för oss. Till gengäld innebär detta att vi har ett engagemangskrav på våra kunder, att erbjuda den tillgängligheten som behövs för en effektiv affärsförbindelse.

Flera män som sitter i konferransrum
Uppdrag

Vårt huvudsakliga uppdrag är att leverera konkurrenskraftig avkastning med noggrann riskhantering för våra kunder, vilket vi strävar efter att uppnå genom noggrann analys, expertis och anpassning till marknadens dynamik.

kundupplevelse

Vad som sticker ut med Noas är deras kombination av prestigelöshet, pedagogik, tillgänglighet och expertis. Från att ha en förvaltning helt och hållet bestående av bankens egna dyra fonder har Noas haft en diskretionär förvaltning som slagit bankens fonder varje år sedan vi bytte.

christopher Fäldt | Bold head rest AB