Tillstånd

Läs mer om våra tillstånd och de regelverk vi förhåller oss till

Tillstånd

Läs mer om våra tillstånd och de regelverk vi förhåller oss till

Handel med värdepapper & Rådgivning inom försäkringar

Det är för oss av största värde att du som vår kund känner dig helt tillfreds med de tjänster vi tillhandahåller. Skulle du uppleva någon form av missnöje, ber vi er att omgående ta kontakt med den rådgivare ni haft samtal med. Skulle du fortfarande känna dig otillfredsställd efter att ha pratat med berörd rådgivare, vänligen kontakta Noas Spar & Invest ansvariga för kundklagomål. Vi uppskattar också om ni kan ge oss skriftlig information om er upplevelse för att vi ska kunna hantera ert ärende på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ansvarig för Kundåterkoppling:

- Daniel Forssell, VD Noas Spar & Invest AB, Ingmar Bergmans Gata 2, 114 34 Stockholm, daniel@noassparinvest.se, +46 73 158 47 15.
-Kristina?

Ansvar och ytterligare information
Vi värdesätter öppenhet och insyn gentemot våra kunder och samarbetspartners. I de bifogade filerna finner ni omfattande information om de tillstånd och regelverk som styr vår verksamhet. Denna dokumentation utgör en viktig del av vår strävan att följa höga standarder och säkerställa överensstämmelse med relevanta lagar och regler. Vi står till ert förfogande för eventuella frågor eller förtydliganden angående våra tillstånd och följsamhet med regelverk.