Tjänster

Vi erbjuder våra tjänster till företagare, privatpersoner & institutionella investerare

Tjänster

Vi finns både för dig som är privatperson eller företagare

Ansvarsfull rådgivning med fokus på långsiktighet

Vare sig om du representerar ett företag/institut eller är privatperson så har vi alltid samma utgångspunkt - att ta hänsyn till er och era önskemål med största respekt och ansvarstagande. Därefter anpassar vi rådgivningen utefter just era målsättningar, ekonomiska förutsättningar, riskprofil med mera, för att lägga upp en plan som vi föreslår kommer att gynna er i det långa loppet. Vi har faktiskt som en princip att vi hanterar inte kunder som enbart vill placera kapital på kort sikt. Detta eftersom att vår affärsmodell inte ger utrymme för kortsiktiga relationer och våra rådgivare har en begränsad kapacitet för att kunna bibehålla den kvalitet som Noas Spar & Invest kräver.

Investeringsrådgivning
Wealth Management utifrån prestationsbaserat arvode

Som fristående försäkringsförmedlare har vi möjlighet att erbjuda ett brett spektrum av risk- och sparförsäkringar för både privatpersoner och företag. Vi kan guida dig genom olika alternativ för pensionssparande och erbjuda valmöjligheter mellan flera försäkringsbolag och förvaltningsmetoder, inklusive diskretionär-, depå-, fond- eller traditionell förvaltning.

Försäkringsförmedling
Förmedling för helhetslösningar och ekonomiska mål

Som fristående försäkringsförmedlare har vi möjlighet att erbjuda ett brett spektrum av risk- och sparförsäkringar för både privatpersoner och företag. Vi kan guida dig genom olika alternativ för pensionssparande och erbjuda valmöjligheter mellan flera försäkringsbolag och förvaltningsmetoder, inklusive diskretionär-, depå-, fond- eller traditionell förvaltning.