Hållbarhet

Läs mer om vårt engagemang för hållbara investeringar och affärer

Hållbarhet

Läs mer om vårt engagemang för hållbara investeringar och affärer

Hållbara investeringar
Att investeringar är hållbara är av stor vikt för Noas Spar & Invest och har integrerat denna princip som en del av vår affärsstrategi. Vi är övertygade om att ekonomisk framgång och ansvar gentemot samhället och miljön går hand i hand. Genom analys och urval av investeringsmöjligheter strävar vi efter att inkludera projekt och företag som främjar sociala och miljömässiga hållbarhetsmål.
Läs nedan bilaga för mer information.

Vårt ansvar inom den finansiella sektorn för att bidra till hållbara investeringar