GDPR

Läs mer om hur vi behandlar dina personliga uppgifter

GDPR

Läs mer om hur vi behandlar dina personliga uppgifter

Dina uppgifter är skyddade hos oss

Dina personliga uppgifter ligger tryggt hos oss
Noas Spar & Invest värnar om våra kunders integritet och tar ansvar för att hantera era personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Genom att följa de riktlinjer som fastställts av den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) strävar vi efter att säkerställa att all insamlad information behandlas med högsta respekt och skyddas på ett adekvat sätt. Vår dedikation till GDPR innebär att vi tydligt informerar våra kunder om vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den, och hur den kommer att användas. Dessutom ser vi till att våra interna processer och tekniska säkerhetsåtgärder är utformade för att minimera risken för obehörig åtkomst och otillåten användning av personuppgifter. Genom att förhålla oss strikt till GDPR strävar vi efter att skapa en förtroendefull relation med våra kunder och säkerställa att deras personliga integritet är vår högsta prioritet.